Druga część Kapituły w Tanzanii

poniedziałek, 28 września 2009 16:26
Drukuj

W dniach 21-25 września br. odbyła się druga część Kapituły kustodialnej zwyczajnej w Tanzanii (kustodia należy do prowincji warszawskiej).

Kapitule przewodniczył nowo wybrany kustosz o. Krzysztof Cieślikiewicz; obecni byli również asystent generalny AFCOF o. Tadeusz Świątkowski i prowincjał warszawski o. Mirosław Bartos. Obrady przebiegały w atmosferze spokoju, dojrzałości i współpracy.

Podczas pierwszych trzech dni (praca w grupach) wypracowano plan czteroletni kustodii, a następnie przedyskutowano i zatwierdzono wnioski przedstawione przez zarząd kustodii i uczestników kapituły.

Obrady, które zgromadziły razem siedemnastu braci (piętnastu z kustodii, w tym pięciu z Tanzanii) przepełnione były klimatem dojrzałości i gotowości poświęcenia się dla dobra Zakonu w tej części Afryki. Najistotniejszym tematem, który poruszono i któremu poświęcono szczególną uwagę, była promocja powołań lokalnych i solidna formacja braci.

Czwartego dnia obrad kapituła wybrała nowych przełożonych lokalnych/gwardianów (dla czterech już istniejących klasztorów) oraz innych urzędników lokalnych. Zostali nimi: w Dar es Salaam - Grzegorz Bykowski (gwardian), Francio Mumburi (proboszcz); w Morogoro – Robert Czaszkiewicz (gwardian i profesor filozofii); Mwanga – Piotr Bujnowski (gwardian i proboszcz); Arusha – Michał Sabatura (gwardian i proboszcz), Dariusz Szymborski (mistrz postulantów), Everest Valentine (promotor powołań), Francis Mumburi (dyrektor formacji).

Ta pierwsza kapituła była niezwykle ważna, ponieważ bracia po raz pierwszy mieli szansę bezpośrednio i w sposób demokratyczny podejmować decyzje, które dotyczą ich życia codziennego. Wszyscy wykazali ogromną dojrzałość i odpowiedzialność zarówno za to, czego już dokonali jak i za to, co pragną osiągnąć w przyszłości.

asystent generalny AFCOF o. Tadeusz Świątkowski