Kapituła prowincjalna Prowincji Niepokalanego Poczęcia (USA)

Email Drukuj

Kapituła prowincjalna Prowincji Niepokalanego Poczęcia odbyła się w dniach 12-16 kwietnia 2010 r. w Buffalo, NY w Hyatt Regency Hotel.

Podczas kapituły o. Justin BIASE objął urząd prowincjała na drugą kadencję (został wybrany już wcześniej w głosowaniu listownym).

Wybrano również nowe definitorium prowincjalne: wikariusz i asystent Fra Brad MILUNSKI (druga kadencja); sekretarz i asystent Fra Michael LORENTSEN; asystenci: Fra  Jobe ABBASS i Fra Jorge DOBLES;   ekonom Fra Raymond Sobocinski (druga kadencja).

Kapituła uchwaliła większością kwalifikowaną 2/3 głosów następujący wniosek:
„Kapituła prowincjalna Prowincji USA św. Antoniego prosi Kapitułę generalną zwyczajną w 2013 r. o zatwierdzenie połączenia dwóch prowincji amerykańskich, tj. św. Antoniego z Padwy i Niepokalanego Poczęcia”.

Sekretarz prowincji Fra James Doyle