www.ofmconv.org

Argentyna

 

Święty Franciszek ikoną formacji Drukuj Email
wtorek, 12 stycznia 2010 22:47


Abp ANDRÉS STANOVNIK OFMCap

ŚWIĘTY FRANCISZEK IKONĄ FORMACJI
Droga formacji franciszkańskiej jako sequela Christi

Formacja osoby i wspólnoty we wszystkich czasach była zadaniem trudnym i fascynującym. Także dzisiaj jest trudna, z tym dodatkiem, że dzisiaj jesteśmy zanurzeni w epoce wielkich przemian, z których najgłębszym poziomem jest ten kulturowy.

Zanika jednolite wyobrażenie świata, człowieka i Boga, które stanowiło ukierunkowanie w codziennym życiu. Spada zatem na jednostkę cała odpowiedzialność budowania osobowości, potwierdzania swojej wolności i szukania racji życia, które nie pochodzą już z tradycji, jak to miało miejsce w przeszłości.

Istotą problemu wszystkich czasów, który dzisiaj dochodzi do głosu ze szczególną mocą, jest kwestia, czy byt ludzki może nadać sobie spójności, bez uciekania się do transcendencji, albo czy w rzeczywistości ma potrzebę jakiejś ingerencji „z zewnątrz”? Odpowiedź, z punktu widzenia wiary, jest oczywista. Stąd tytuł niniejszej refleksji stawia przed nami świętego Franciszka i ukazuje go jako ikonę formacji, jako inspiratora itinerarium (sequela Christi) kroczenia za Chrystusem. Mimo tego, także w obecnych czasach jawi się dla formacji wyzwanie, co zrobić by kandydat w formacji początkowej i ustawicznej był gotów przebyć w całej rozciągłości to właśnie itinerarium i nie popadł w pokusę przygotowania sobie innego na własną miarę…

więcej…>>> DOKUMENTY
tylko dla zarejestrowanych użytkowników