www.ofmconv.org

Argentyna

 

Miejsce Drukuj Email
poniedziałek, 02 listopada 2009 13:29


„El Cenaculo-La Montonera" lub „San José de la Montonera"

Dom rekolekcyjny i miejsce posiedzeń Konferencji Episkopatu Argentyny (Pilar, prowincja Buenos Aires), oddalony ok. 60 km od stolicy kraju.

Powstały w 1880 r., poszerzony i przebudowany w latach 1994 i 2004. Zajmuje obszar 2250 m.kw. na terenie zielonym o pow. 220 hektarów. Kaplica nosi tytuł św. Józefa. Dom ma 170 pokoi, aulę na 200 osób i mniejsze sale na spotkania w grupach.

 


Klasztory w Buones Aires

Klasztor Naszej Pani Łaskawej (Buenos Aires, archidiecezja Buenos Aires) założony w 1952 r. Siedziba prowincjała, parafia, szkoła podstawowa i gimnazujum, siedziba redakcji Posłańca św. Antoniego.

Klasztor św. Franciszka z Asyżu, Moreno (prow. Buoenos Aires), diecezja Merlo-Moreno. Założony w 1956 r., siedziba postulatu oraz szkoły podstawowej i gimnazjum.